آموزش

آموزش مجازی هنر | آموزش مجازی رسانه | مؤسسه فرهنگی پژوهندگان امید سرزمین هنر اولین دوره های آموزش مجازی هنر و رسانه را در رشته های مختلف در آکادمی آنلاین سرزمین هنر برگزار می کند. فیلم های آموزشی، پادکستهای آموزشی و امکان شرکت در وبینار های هنری و فرهنگی در رشته های مختلف از امکانات این آکادمی آنلاین است.

 دوره های آموزش مجازی هنری

این دوره های آموزشی با حضور اساتید برجسته ی هنر و رسانه ی کشور به صورت مجازی و آنلاین برگزار می شود. شرکت کنندگان در این دوره های آموزشی مجازی هنر و رسانه،  پس ار دیدن فیلمها و ویدئوها و پادکستهای آموزشی ،جزواتی دریافت کرده و  هر زمان که مایل بودند می توانند در آزمون آنلاین شرکت کنند تا سطح دانش خود را ارزیابی نمایند. 

کارگاههای آموزشی هنر و رسانه

برای تکمیل آموزش در هر دوره یک تا سه کارگاه نیز برگزار می گردد که برای عده ای که امکان حضور در محل برگزاری دوره را ندارند امکان استفاده از ویدئو کنفرانس فراهم می شود.

namahaye film bardari

نماهای مهم فیلم برداری

این مجموعه از مجموعه ویدئوهای آکادمی آنلاین سرزمین هنر می باشد که به منظور استفاده هنرجویان این آکادمی تهیه گردیده است و به موضوع نم...