فوکوس

فوکوس ، برنامه اختصاصی رسانه سرزمین هنر و تی وی هنرلند است که با دوربین جستجوگر خود علاقمندان فعالیتهای هنری را به قلب مهمترین رخدادهای فرهنگی هنری کشور می برد و زوایای پنهان این برنامه ها را پیش رویشان به نمایش می گذارد